Voorwaarden

1. Inleiding

 • Doel van de voorwaarden.
 • Acceptatie van de voorwaarden door de gebruiker.

2. Definities

 • Verduidelijking van de belangrijkste termen gebruikt in de voorwaarden.

3. Gebruik van de Website

 • Richtlijnen voor het correcte en veilige gebruik van de website.
 • Eventuele leeftijdsrestricties voor gebruikers.

4. Registratie en Accountbeheer

 • Voorwaarden voor het registreren van een account (indien van toepassing).
 • Verantwoordelijkheden van gebruikers met betrekking tot account- en wachtwoordbeveiliging.

5. Privacybeleid en Bescherming van Persoonsgegevens

 • Hoe persoonlijke en gevoelige gegevens van jeugdspelers en gebruikers worden verzameld, gebruikt en beschermd.
 • Informatie over cookies en trackingtechnologieën.

6. Gedragscode

 • Gedragsregels voor gebruikers, zowel online als binnen alle clubgerelateerde activiteiten.
 • Beleid ten aanzien van online gedrag en communicatie.

7. Intellectueel Eigendom

 • Bescherming van de inhoud op de website, inclusief logo’s, afbeeldingen en teksten.
 • Verbod op ongeoorloofd gebruik van merknamen, emblemen en ander intellectueel eigendom van de club.

8. Aansprakelijkheid

 • Beperkingen van de aansprakelijkheid van vitessejeugd.nl.
 • Vrijwaring door gebruikers voor schade veroorzaakt door niet-naleving van de voorwaarden.

9. Deelname aan Programma’s en Activiteiten

 • Voorwaarden en procedures voor deelname aan trainingen, wedstrijden en andere clubactiviteiten.
 • Eventuele financiële verplichtingen en annuleringsvoorwaarden.

10. Wijzigingen aan de Voorwaarden

 • Procedure voor het wijzigen van de algemene voorwaarden, inclusief hoe gebruikers hierover worden geïnformeerd.

11. Klachten en Geschillenbeslechting

 • Proces voor het indienen van klachten en de afhandeling daarvan.
 • Jurisdictie en toepasselijk recht voor eventuele geschillen.

12. Contactinformatie

 • Hoe gebruikers contact kunnen opnemen met vitessejeugd.nl voor ondersteuning of vragen.

13. Slotbepalingen

 • Overige juridische en administratieve voorwaarden die relevant zijn voor het gebruik van de website en deelname aan de activiteiten van de club.